Video
Pasta pie - Potato pancakes In this episode max mariola makes two recipes: a pasta with tomatoe sauce pie and a salted pancakes with potato thumbnail text

Pasta pie - Potato pancakes

4 years ago | 5962 views
In this episode max mariola makes two recipes: a pasta with tomatoe sauce pie and a salted pancakes with potato

Latest News